Tag: bệnh trung gian

Virus zika “ăn não người” có nguy cơ bùng phát ở Việt Nam

Hiện nay dịch Zika đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Mỹ. Vị trí giao lưu thuận lợi giữa nước ngoài với khu vực Đông Nam Á, đã tạo điều kiện cho dịch virus zika lưu hành tại một số nước (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia,