Tag: bút kí doanh nhân

Bút Parker bạn đồng hành của mỗi doanh nhân

Cũng giống như chiếc xe hơi của mỗi doanh nhân lái, đồng hồ của mỗi doanh nhân đeo, hay đôi giày họ mang, cây bút mà mỗi doanh nhân sử dụng cũng nói lên đẳng cấp, địa vị mà họ sử dụng. Và bút Parker có thể được coi là vật bất ly thân của mỗi