Tag: loạn giá thuốc

“Loạn” giá thuốc chữa bệnh, kể mãi không hết

Cùng một thuốc nhưng giá trúng thầu ở các bệnh viện khác nhau sẽ khác nhau. Chưa hết, giá trúng thầu còn có chênh lệch giữa các địa phương. Tại thời điểm này, thông tư mới về hướng dẫn đấu thầu thuốc đang được triển khai ở các cơ sở y tế trong cả nước.