Tag: nguyên nhân teo não trẻ em

5 Loại hóa chất cực độc gây teo não trẻ em xung quanh chúng ta

Không chỉ virus zika mới gây teo não ở trẻ em, dưới đây là những hóa chất xung quanh chúng ta, thậm chí chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày vô tình gây teo não cho trẻ em mà chúng ta không hề hay biết. Hàn the Do có tính năng giữ thực phẩm tươi