Tag: nhập khẩu lúc mì

Nhập khẩu lúa mỳ tăng đột biến

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhập khẩu lúa mỳ trong 7 tháng đầu năm lên đến 1,44 triệu tấn, đạt 350 triệu USD, cả lượng và giá trị đều tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Việc nhập khẩu quá nhiều lúa mỳ hiện đang gây ra những nhận