Tag: trái cây

Trái cây miệt vườn tăng giá

Nhiều loại trái cây trên thị trường đã bắt đầu tăng giá từ 10 – 20%, dù thị trường vẫn chưa đến thời điểm gia tăng nhu cầu mua trái cây biếu tặng, thờ cúng dịp tết. Cụ thể, giá dưa hấu từ mức 7.000 đồng đã tăng lên thêm 2.000 đồng/kg, các điểm bán